• VP: Số 23, ngách 129, ngõ 2, tổ 7, phố Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
  • Email: xaydungkientam.jsc@gmail.com

TUYỂN DỤNG PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN DỰ ÁN


1. Giới thiệu công ty: Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc và Đầu Tư Xây Dựng Kim Cương là Công ty đi đầu trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, thi công xây dựng, Tư vấn giám sát và đầu tư xây dựng.Ngoài ra công ty còn hoạt động trong lĩnh vực như thương mại dịch vụ, là một công ty cung cấp nguyên vật liệu thi công và nội thất, hiện tại công ty là nhà sản xuất và là nhà phân phối cấp 1.Là một doanh nghiệp trẻ mới hoạt động xong Công ty hoạt động sâu và rộng với nhiều lĩnh vực. Với đội ngũ chuyên gia, kiến trúc sư, kỹ sư, đội ngũ cán bộ và công nhân tay nghề cao. Đưa ra các sản phẩm về kiến trúc, xây dựng với độ thẩm mỹ cao, chất lượng tốt.
Công ty tuyển dựng Phó tổng giám đốc phát triển dự án
  2. Ngành nghề: xây dựng
   - Tốt nghiệp: Đại Học (ưu tiên trình độ bằng giỏi, THS, TS, giỏi tiếng anh và các ngoại ngữ khác...)
   3. Vị trí tuyển dụng: Phó Tổng Giám Đốc Phát Triển Dự Án
   4. Hình thức tuyển dụng: Nhân viên chính thức
   5. Thời gian thử việc: 03 tháng
   6. Thời gian làm việc: Giờ hành chính
   7. Nơi làm việc: Hà Nội
   8. Độ tuổi: 34 - 48
   9. Giới tính: Nam và Nữ  ; số lượng: 02
   10. Mức Lương: Thoả thuận khi phỏng vấn
   11. Mô tả công việc: - Giám đốc Phát triển Dự án chịu trách nhiệm phát triển tất cả các dự án đầu tư của Công ty từ khi có ý tưởng đầu tư cho đến khi dự án được hoàn tất và bàn giao cho đơn vị thành viên/ đơn vị liên kết của Công ty quản lý.
- Giám đốc Phát triển Dự án thực hiện nhiệm vụ của mình thông qua việc hiện thực hoá chiến lược và kế hoạch đầu tư của Công ty, điều hành bộ máy nhân sự thuộc phận phận Phát triển Dự án và kết hợp với các bên có liên quan để lập và thực hiện các dự án đầu tư theo đúng tiến độ, chi phí và chất lượng được duyệt.
- Cấp trên trực tiếp: Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Cấp dưới trực tiếp: bao gồm toàn bộ nhân sự thuộc biên chế Phòng Phát triển Dự án bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Chuyên viên Xây dựng Cơ bản.
- Chuyên viên Pháp chế.
- Nhân viên Thư ký Dự án kiêm Phiên dịch tiếng Anh và các ngoại ngữ khác, phụ thuộc vào đối tác.
- Chuyên viên Điều phối Dự án (cho từng dự án riêng biệt).
- Lập và thực hiện dự án: Chủ trì việc thu thập, phân tích các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh có liên quan (Sản phẩm) và đối tác sở hữu thương hiệu đối với Sản phẩm đó (Đối tác) bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn bán hàng, tiêu chuẩn sau bán hàng, nhận diện thương hiệu...
- Chủ trì việc thu thập, phân tích các thông tin liên quan đến môi trường kinh doanh tại Việt Nam bao gồm nhưng không giới hạn bởi các đối thủ cạnh tranh, thuế và phí, địa điểm kinh doanh, chi phí nhân công...
- Trực tiếp thực hiện việc tính toán hiệu quả tài chính của dự án.
- Tổ chức lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình để trình cấp trên phê duyệt về chủ trương và hình thức đầu tư.
- Tổ chức lập bồ hồ sơ đề xuất để làm cơ sở thuyết phục Đối tác hợp tác với Công ty.
- Tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công đánh giá mức độ phù hợp của dự án với định hướng, chiến lược phát triển của Công ty cũng như hiệu quả tài chính của dự án.
- Tham gia đàm phán, ký kết các thoả thuận hợp tác với Đối tác theo các điều kiện, điều khoản có lợi nhất cho Công ty.
- Đề xuất cách thức thức, trình tự thực hiện dự án phù hợp bao gồm nhưng không giới hạn bởi các yếu tố như hình thức quản lý dự án, các bước thực hiện dự án...
- Xây dựng tiêu chí, tổ chức lựa chọn các nhà thầu tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho dự án (Nhà thầu) theo hình thức, trình tự được duyệt.
- Tham gia đàm phán các thoả thuận với các Nhà thầu theo điều kiện và điều khoản có lợi nhất cho Công ty.
- Đôn đốc, giám sát các Nhà thầu trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho dự án theo đúng thoả thuận đã ký.
- Chịu trách nhiệm nghiệm thu các sản phẩm, dịch vụ do Nhà thầu cung cấp; bàn giao các sản phẩm, dịch vụ đó cho đơn vị thành viên/ đơn vị liên kết quản lý.
- Tổ chức bộ máy: Xây dựng, trình duyệt cơ cấu tổ chức nhân sự của Phòng Phát triển Dự án phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển của Công ty.
- Xây dựng, trình duyệt hệ thống quy định, quy chế quản lý nội bộ của Phòng Phát triển Dự án, hệ thống quy trình thực hiện công việc trong các lĩnh vực có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng Phát triển Dự án bao gồm nhưng không giới hạn bởi đấu thầu, quản lý chất lượng công trình xây dựng...
- Tham gia xây dựng hệ thống quy định, quy chế quản lý nội bộ khác của Công ty có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của mình.
- Tuyển dụng và đào tạo: Xây dựng và trình duyệt bản mô tả công việc, tiêu chí tuyển dụng, chế độ đãi ngộ cho tất cả các vị trí trong Phòng Phát triển Dự án phù hợp với cơ cấu tổ chức nhân sự được duyệt, các quy định nội bộ có liên quan của Công ty và khả năng đáp ứng của thị trường lao động.
- Phối hợp với Phòng Hành chính & Nhân sự lập và thực hiện kế hoạch tuyển dụng cho Phòng Phát triển Dự án.
- Chủ trì việc đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên với các vị trí trong Phòng Phát triển Dự án bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công đoạn như phỏng vấn, kiểm tra trình độ chuyên môn.
- Đề xuất tuyển dụng, tham gia đàm phán các điều kiện của hợp đồng lao động với ứng viên được chọn theo nội dung đề xuất được duyệt.
- Xây dựng, đề xuất kế hoạch đào tạo hàng năm cho tất cả các vị trí thuộc Phòng Phát triển Dự án phù hợp với năng lực của nhân viên, nhu cầu công việc và chiến lược phát triển chung của Công ty.
- Trực tiếp lập và thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ; giám sát và hỗ trợ việc thực hiện các chương trình đào tạo do bên thứ ba cung cấp cho nhân viên Phòng Phát triển Dự án.
- Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên Phòng Phát triển Dự án theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm để làm cơ sở sắp xếp bộ máy nhân sự, phân công nhiệm vụ, đào tạo và đãi ngộ nhân viên.
- Lập kế hoạch: Lập, trình duyệt và thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm cho Phòng Phát triển Dự án phù hợp với chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động của toàn Công ty.
- Lập, trình duyệt và thực hiện ngân sách hoạt động hàng năm cho Phòng Phát triển Dự án phù hợp với kế hoạch hoạt động được duyệt.
- Điều hành hoạt động của Phòng Phát triển Dự án phù hợp kế hoạch và ngân sách hoạt động được duyệt.
- Báo cáo kết quả hoạt động, ngân sách hoạt động của Phòng Phát triển Dự án với cấp trên theo định kỳ hàng tháng, hàng quý; kịp thời đề xuất các điều chỉnh về kế hoạch hoạt động cũng như ngân sách phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế.
- Quản lý hoạt động hàng ngày: Lập kế hoạch hoạt động hàng tuần, phân công nhiệm vụ cho nhân viên Phòng Phát triển Dự án.
- Đôn đốc, giám sát việc triển khai nhiệm vụ hàng tuần của nhân viên; kịp thời định hướng, hỗ trợ nhân viên giải quyết các vướng mắc, công việc phát sinh trong tuần.
- Rà soát, phê duyệt các thủ tục, hồ sơ nội bộ thuộc phạm vi trách nhiệm của Phòng Phát triển Dự án phù hợp với hệ thống quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Được phân công và chịu sự chỉ đạo của tổng Giám Đốc Tuỳ vào tình hình cụ thể vào từng thời điểm để thực hiện chiến lược phát triển của công ty.
   12. Điều kiện tuyển dụng: - Kinh nghiệm: Có thời gian liên tục làm công tác tư vấn pháp lý tối thiểu 3 năm cho các doanh nghiệp.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các dự án có yếu tố nước ngoài.
- Đào tạo: Đào tạo chính quy: tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc chuyên nghành luật, xếp loại trung bình khá trở lên.
- Kiến thức chuyên môn: ưu tiên ứng viên có các giấy phép hành nghề, chứng chỉ liên quan đến phạm vi công việc như giấy phép hành nghề luật sư, chứng chỉ đào tạo các khoá học về pháp lý, ...
- Ngoại ngữ: nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh ở mức độ khá; ưu tiên ứng viên có chứng chỉ IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương; ưu tiên ứng viên biết tiếng Nhật.
- Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng chuyên dụng và các phần mềm phục vụ công tác thiết kế, thi công, tính toán kết cấu công trình...
- Giao tiếp bằng văn bản.
- Tư duy một cách thấu đáo về nội dung cần truyền tải.
- Thu thập, phân tích và sắp xếp thông tin theo thứ tự phù hợp để phát triển một cách logic nội dung cần truyền tải.
- Có khả năng cô đọng thông tin giúp văn bản ngắn gọn và xúc tích hơn.
- Sử dụng văn phong đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với độc giả.
- Giao tiếp bằng lời nói.
- Lắng nghe một cách cẩn trọng, làm rõ và tổng hợp lời nói của người khác.
- Sử dụng hiệu quả ngôn ngữ cơ thể, tạo ấn tượng tốt thông qua trang phục, thái độ, lời nói phù hợp.
- Tạo sự gần gũi, đồng cảm với người nghe dù là qua điện thoại hay trực tiếp trước đám đông; luôn tìm kiếm cách tiếp cận thú vị khi giao tiếp với người khác.
- Thích nghi với sự thay đổi.
- Duy trì thái độ bình tĩnh, tinh thần kiên định trước mọi khó khăn.
- Luôn có kế hoạch dự phòng cho các tình huống xấu nhất; có khả năng phản ứng nhanh với các tình huống này.
- Thuyết phục.
- Truyền đạt luận điểm của mình một cách rõ ràng và có lý lẽ đồng thời hiểu rõ mong muốn của đối phương.
- Luôn nhấn mạnh các luận điểm có lợi cho mình nhưng cũng sẵn sàng đối phó với những lời chỉ trích cho các luận điểm đó.
- Sử dụng khéo léo các biện pháp, chiến thuật ngoại giao và nắm rõ khả năng nhượng bộ của mình để đạt được thoả thuận chung.
- Làm việc theo nhóm.
- Kết hợp với người khác để cùng thực hiện một mục tiêu chung; nhận một phần trách nhiệm cho riêng mình.
- Đóng góp ý kiến của mình một cách hiệu quả và biết lắng nghe ý kiến của người khác.
- Đưa ra các yêu cầu một cách quả quyết và khéo léo để không tạo cảm giác tiêu cực hoặc ức chế cho người khác; cho và nhận những ý kiến phản hồi tích cực và mang tính xây dựng.
- Lãnh đạo.
- Tổ chức mọi việc và động viên tinh thần đồng nghiệp.
- Duy trì thế chủ động trong mọi hoàn cảnh; luôn dự trù kế hoạch cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
- Biết chấp nhận trách nhiệm cho những sai sót của mình; biết điều chỉnh mục tiêu công việc phù hợp với thực tế làm việc.
- Lập và quản lý kế hoạch.
- Xây dựng những mục tiêu mang tính khả thi và chân thực; sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả để đạt được ác mục tiêu đề ra.
- Xác định các bước công việc cần phải thực hiện; sắp xếp các công việc theo thứ tự ưu tiên phù hợp và tổ chức thực hiện các công việc đó.
- Điều tra, phân tích và giải quyết vấn đề.
- Thu thập, phân loại và tổng hợp thông tin một cách hệ thống nhằm nắm bắt được bản chất của sự việc trước khi đưa ra quyết định đối với sự việc đó.
- Nhìn nhận mâu thuẫn ngay từ trong lý luận; xây dựng cách giải quyết vấn đề một cách chủ động và sáng tạo.
- Tư duy toán học.
- Khả năng tính nhẩm thành thạo mà không cần đến máy tính.
- Đọc và hiểu rõ ý nghĩa của các bảng, biểu, số liệu thống kê.
12A. Thông tin khác: - Đãi ngộ: Lương: được thoả thuận tuỳ theo mức độ phù hợp của ứng viên, tuy nhiên mức lương thực lĩnh sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định của pháp luật giao động ở mức 1000-3000$
- Thưởng: được thanh toán tuỳ theo mức độ hoàn thành công việc của ứng viên. Mức thưởng thực tế cho toàn bộ nhân sự bộ phận Phát triển Dự án sẽ được phê duyệt trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Phát triển Dự án, phù hợp với quy định nội bộ của Công ty.
- Chế độ đãi ngộ khác: theo quy định nội bộ của Công ty.
14. Thông tin liên hệ:
- Liên Hệ: P2118, Tòa C (vinaconex2), khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Đường Nguyễn Xiển, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
- Điện Thoại: 0912 537 586
- Mail: diamondaic.jsc.tchc@gmail.com
- Website: http://diamondaic.com.vn/
 

 

Chưa cập nhật nội dung

Tin tức cùng loại

TUYỂN GẤP THƯ KÝ VĂN THƯ

Ngày đăng 04-05-2017
   1. Giới thiệu công ty: Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc và Đầu Tư Xây Dựng Kim Cương là Công ty đi đầu trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, thi công xây dựng, Tư vấn giám sát và đầu tư xây dựng.Ngoài ra công ty còn hoạt động trong lĩnh vực như thương mại dịch vụ, là một công ty cung cấp nguyên vật liệu thi công và nội thất, hiện tại công ty là nhà sản xuất và là nhà phân phối cấp 1. Là một doanh nghiệp trẻ mới hoạt động xong Công ty...

TUYỂN GẤP KIẾN TRÚC SƯ

Ngày đăng 05-04-2017
   1. Giới thiệu công ty: Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc và Đầu Tư Xây Dựng Kim Cương là Công ty đi đầu trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, thi công xây dựng, Tư vấn giám sát và đầu tư xây dựng. Ngoài ra công ty còn hoạt động trong lĩnh vực như thương mại dịch vụ, là một công ty cung cấp nguyên vật liệu thi công và nội thất, hiện tại công ty là nhà sản xuất và là nhà phân phối cấp 1. Là một doanh nghiệp trẻ mới hoạt động xong Công ty...

TUYỂN GẤP KỸ SƯ THIẾT KẾ KẾT CẤU

Ngày đăng 04-05-2017
1. Giới thiệu công ty: Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc và Đầu Tư Xây Dựng Kim Cương là Công ty đi đầu trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, thi công xây dựng, Tư vấn giám sát và đầu tư xây dựng.Ngoài ra công ty còn hoạt động trong lĩnh vực như thương mại dịch vụ, là một công ty cung cấp nguyên vật liệu thi công và nội thất, hiện tại công ty là nhà sản xuất và là nhà phân phối cấp 1. Là một doanh nghiệp trẻ mới hoạt động xong Công ty hoạt động...

TUYỂN DỤNG PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Ngày đăng 04-05-2017
1. Giới thiệu công ty: Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc và Đầu Tư Xây Dựng Kim Cương là Công ty đi đầu trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, thi công xây dựng, Tư vấn giám sát và đầu tư xây dựng.Ngoài ra công ty còn hoạt động trong lĩnh vực như thương mại dịch vụ, là một công ty cung cấp nguyên vật liệu thi công và nội thất, hiện tại công ty là nhà sản xuất và là nhà phân phối cấp 1.Là một doanh nghiệp trẻ mới hoạt động xong Công ty hoạt động...

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 1
  • Trong ngày: 6
  • Trong tháng: 6
  • Lượt truy cập: 7689